Evont

2

 

Petak

 | 

27.01.

 | 

22:00h

Night Club MONKEY

Afro Night Pt. 2

Noćni klub

Night Club MONKEY

Sjeverna tribina Gradskog Stadiona,  Podgorica

SLIČNA DEŠAVANJA v2

Petak | 03.02. | 22:00h

Night Club MONKEY

Ilija Đoković

Subota | 04.02. | 22:00h

Night Club MONKEY

Lazar and Enklavaparci

Pogledaj sva dešavanja za grad Podgorica

BUILT WITH ❤️ IN MONTENEGRO

BUILT WITH IN MONTENEGRO

MOLIMO VAS VRATITE TELEFON USPRAVNO